Przewierty sterowane

Przewierty Sterowane to metoda bezwykopowego układania rur za pomocą specjalistycznych maszyn. Dzięki przewiertom sterowanym wprowadza się pod ziemię sieci elektryczne, światłowodowe czy wodno-kanalizacyjne bez potrzeby wykonywania kosztownych wykopów (...)

więcej

przewierty sterowane

Kraking

Kraking wiertniczy to metoda bezwykopowej wymiany sieci wodno-kanalizacyjnej przy pomocy wiertnicy do horyzontalnych przewiertów sterowanych oraz specjalistycznych głowic krakingowych (...)

więcej

kraking

Inspekcja TV

Monitoring/ inspekcja TV umożliwia wykrycie i precyzyjną lokalizację uszkodzenia rurociągu oraz miejsca przerostu korzeni

więcej

inspekcja tv

Bezwykopowa naprawa rur

Posiadamy bogate doświadczenie oraz wykwalifikowaną kadrę pracowniczą w zakresie bezwykopowych napraw rur

więcej

przewierty sterowane

Próby ciśnieniowe

Ciśnieniowe próby szczelności kanalizacji i wodociągów (metodą ciśnienia powietrza lub wodą) wraz z wydrukiem (...)

więcej

przewierty sterowane

Innowacyjne przewierty sterowane - co warto o nich wiedzieć?

Technologie bezwykopowe należą do innowacyjnych metod stosowanych na co dzień w budowie rurociągów. Na ogół przewierty w gruncie kojarzone są z wymagającymi, rozległymi wykopami, które utrudniają ruch na długi okres czasu. Przewierty horyzontalne stosują jednak nowoczesne systemy pomiarowe i sterujące, dzięki którym możliwe jest dokładne pokrycie punktu wyjścia z wykonanym wcześniej projektem. Charakteryzuje je głównie bezkolizyjność i brak kontaktu z inną infrastrukturą podziemną, które należą do największych zalet tego rodzaju technologii.

Kiedy wykonuje się przewierty sterowane?

Metody bezwykopowe od lat stosowane są na mocno zurbanizowanych terenach, gdzie na tradycyjne sposoby nie ma miejsca lub stosowanie ich jest nieopłacalne. Z przewiertami horyzontalnymi można spotkać się przede wszystkim w większych i mniejszych miastach, gdzie zabudowania terenu nie pozwalają na zastosowanie tradycyjnych metod. W takich lokalizacjach często zdarzają się trudniejsze warunki hydro-geologiczne, dlatego jest to rozwiązanie wykorzystywane przede wszystkim w miejscach, w których występuje już infrastruktura podziemna w postaci sieci wodno-kanalizacyjnych lub kabli energetycznych. Przewierty sterowane są wykorzystywane są więc w przeprowadzaniu rur pod takimi przeszkodami terenu jak kanały, rzeki, a nawet autostrady.

przewierty horyzontalne

Etapy procesu przewiertów sterowanych

Metoda horyzontalnych przewiertów sterowanych rozpoczyna się od wiercenia wstępnego, czyli wykonania przewiertu pilotażowego. Do tego celu wykorzystywana jest głowica wiercąca wpychana, która jest kierowana przy użyciu skręconych żerdzi. Budowa płytki wiercącej umożliwia precyzyjne sterowanie przez operatora, a elektroniczna sonda pozwala na podążanie za ścieżką z dokładnością nawet do 5 centymetrów.

Następnym krokiem podczas wykonywania przewiertów jest powiększenie otworu pilotażowego. Na tym etapie wprowadzany jest tzw. rozwiertak, czyli specjalna głowica rozwierająca, pozwalająca na poszerzenie ścian otworu. Celem tej fazy jest stworzenie otworu dostosowanego do średnicy rurociągu, który ma znajdować się w tym miejscu. Warto dodać, że w zależności od rodzaju gruntu głowica może być wyposażona w dodatkowe rozwieracze lub inne elementy, umożliwiające wykonywanie przewiertów w takich miejscach jak kamienisto-skaliste podłoża.

Po tym kroku czas na wciągnięcie zakotwionego rurociągu. Na tym etapie jednostka wiertnicza wykorzystuje jednostajny ruch obrotowy i łącznik (znany również jako krętlik), a operator montuje rurociąg w wykonanym wcześniej otworze wiertniczym. Jest to ostatni krok w procesie przewiertów sterowanych.

przewierty

Korzyści z wykonywania przewiertów horyzontalnych

Jedną z największych korzyści jest bezinwazyjne zakładanie oraz modernizacja rurociągów na terenach zurbanizowanych. Przewierty horyzontalne pozwalają na instalację bez naruszania powierzchni zewnętrznej, bez otworów pośrednich w rurach dowolnej wielkości. Równie znaczącym aspektem przemawiającym za przewiertami sterowanymi jest oszczędność czasu oraz środków. Dzięki bezinwazyjności czas realizacji przewiertów jest znacząco krótszy, co również pozwala na uniknięcie zakłóceń w ruchu drogowym, rzecznym czy też kolejowym.

Bezwykopowe układanie rur wodociągów stanowi również ekologiczne rozwiązanie ze względu na niewielką ingerencję w środowisko. Rury instalowane są w taki sposób, że omijają przeszkody w postaci istniejących już instalacji lub innych innych, wyróżniających się elementów. W połączeniu ze skróconym czasem wykonania prac, przewierty horyzontalne stanowią o wiele bardziej korzystną alternatywę tradycyjnych sposobów budowy rurociągów.

Warto zaznaczyć również, że przewierty wykonywane są za pomocą najnowszych specjalistycznych maszyn wiertniczych, dlatego efekty są niezwykle zadowalające. Co za tym idzie, instalacje te wystarczają na wiele lat, bez konieczności wykonywania poprawek.

Powrót do wszystkich wpisów
Zadzwoń: 604 421 297