Przewierty sterowane

Przewierty Sterowane to metoda bezwykopowego układania rur za pomocą specjalistycznych maszyn. Dzięki przewiertom sterowanym wprowadza się pod ziemię sieci elektryczne, światłowodowe czy wodno-kanalizacyjne bez potrzeby wykonywania kosztownych wykopów (...)

więcej

przewierty sterowane

Kraking

Kraking wiertniczy to metoda bezwykopowej wymiany sieci wodno-kanalizacyjnej przy pomocy wiertnicy do horyzontalnych przewiertów sterowanych oraz specjalistycznych głowic krakingowych (...)

więcej

kraking

Inspekcja TV

Monitoring/ inspekcja TV umożliwia wykrycie i precyzyjną lokalizację uszkodzenia rurociągu oraz miejsca przerostu korzeni

więcej

inspekcja tv

Bezwykopowa naprawa rur

Posiadamy bogate doświadczenie oraz wykwalifikowaną kadrę pracowniczą w zakresie bezwykopowych napraw rur

więcej

przewierty sterowane

Próby ciśnieniowe

Ciśnieniowe próby szczelności kanalizacji i wodociągów (metodą ciśnienia powietrza lub wodą) wraz z wydrukiem (...)

więcej

przewierty sterowane

Na czym polegają horyzontalne przewierty sterowane?

Horyzontalne przewierty sterowane to nowoczesna technologia bezwykopowa. Oznacza to, że prace odbywają się pod ziemią, ale bez konieczności wykonywania rozkopu. Technikę tę określa się również jako HDD (Horizontal Directional Drilling). Przewierty horyzontalne są odmianą otworów kierunkowych, a więc mogą wykazywać się zamierzonym skrzywieniem osi głębienia wiertniczego. Za pomocą specjalistycznych maszyn bezwykopowo układa się rury, co umożliwia poprowadzenie pod powierzchnią ziemi sieci elektrycznych, światłowodowych czy też wodno-kanalizacyjnych. Ogromną zaletą tej metody jest niemal całkowity brak zakłóceń życia codziennego w miejscu wykonywanych wierceń. Ponadto linia przewiertu pokrywa się niemal w 100% z założeniami projektu, dzięki zastosowaniu nowoczesnych systemów pomiarowych i sterujących. W niniejszym artykule przybliżymy Państwu, na czym polegają horyzontalne przewierty sterowane oraz gdzie mogą być wykonywane.

Obszary wykonywania przewiertów sterowanych

Wyjątkowa technologia przewiertów sterowanych otworzyła zupełnie nowe możliwości wykonywania różnego rodzaju instalacji w lokalizacjach do tej pory trudnych lub wręcz dla tych celów niedostępnych. Dzięki niej wodociągi, kanalizacja, gazociągi czy linie energetyczne mogą zostać poprowadzone wszędzie tam, gdzie niemożliwe jest wykonanie odkrytego wykopu lub pociąga on za sobą zbyt duże koszty. Jakie dokładnie są to miejsca?

przewierty horyzontalne

Horyzontalne przewierty sterowane umożliwiają ułożenie rur oraz kabli na terenach silnie zurbanizowanych. W takich lokalizacjach użycie tradycyjnych metod byłoby niemożliwe ze względu na znajdujące się tam budynki, ogrody albo drogi. Ta rewolucyjna technologia pozwala przeprowadzić prace bez naruszenia gęstej sieci wodociągów, kanalizacji oraz linii energetycznych i telekomunikacyjnych. W takich przypadkach, aby pozostały nieuszkodzone, wykonuje się poziomy przewiert poniżej siatki istniejącej w danym miejscu instalacji. Technika horyzontalnych przewiertów służy również doskonale, gdy linia wykopu przecina się z traktami komunikacyjnymi. Drogi oraz autostrady albo tory tramwajowe i kolejowe pozostają w ten sposób w swym pierwotnym stanie, bez konieczności kosztownego montażu i demontażu trakcji. Ponadto przewierty tego typu przeprowadza się na obszarach cennych przyrodniczo. Jest to więc metoda ekologiczna, pozwalająca uniknąć wycinki roślin i zachować walory krajobrazowe. Wykonywanie przewiertów możliwe jest we wszystkich rodzajach gruntu, nawet o charakterze skalnym. Stąd technologia ta jest jak najbardziej wskazana, gdy prace instalacyjne wiążą się z pokonywaniem gór oraz wzniesień. Horyzontalne przewierty sterowane świetnie sprawdzają się także w przypadku potrzeby poprowadzenia instalacji pod dnem żeglownych rzek i kanałów. Jest to ekonomiczne rozwiązanie, kiedy budowa specjalistycznych konstrukcji ponad poziomem wody jest zbyt kosztowna.

Technologia

Wykonanie specjalistycznego otworu tuż pod dnem zbiornika wodnego lub pod gęstą siecią wodno-kanalizacyjną wymaga precyzji, ale także odpowiedniego parku maszynowego.

Narzędzia wiercące dobierane są pod kątem rodzaju przewiercanego podłoża. W trakcie prac wykorzystywane są zatem w zależności od potrzeb samojezdne wiertnice gąsienicowe o napędzie dieslowskim, świdry, koronki poszerzające, rozwiertaki i poszerzacze gryzowe. Celem przewiertów jest położenie rury osłonowej, w której przebiegać będą przewody lub popłynie tłoczone medium. W technologii horyzontalnych przewiertów kierunkowych używa się więc także różnego rodzaju rur stalowych, żeliwnych, PE, HDPE, PCV i kompozytowych na bazie żywic syntetycznych oraz włókien szklanych.

przewierty

Równocześnie w czasie rzeczywistym prac wiertniczych śledzone są parametry wiercenia. Za pomocą urządzeń obserwowany jest azymut wiercenia, kąt pochylenia głowicy narzędzia wiercącego i bieżąca głębokość odwiertu. Do tych celów wykorzystywane są dwa systemy pomiarowe: radiowy oraz kablowy.

Jako firma wyspecjalizowana w horyzontalnych przewiertach sterowanych korzystamy z najnowocześniejszych maszyn wiertniczych produkcji VERMEER. Decydując się na skorzystanie z naszych profesjonalnych usług z sukcesem zakończą Państwo prace bez konieczności przeprowadzania kosztownych wykopów. Pomożemy ominąć wszelkiego rodzaju przeszkody urbanistyczno-terenowe przy równoczesnym skróceniu czasu trwania robót w porównaniu z tradycyjnymi metodami. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Powrót do wszystkich wpisów
Zadzwoń: 604 421 297